ഈ വർഷം SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ വർഷം SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.   നിങ്ങളുടെ SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്തവണമുതൽ അച്ചടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്താം.   SSLC രജിസ്റ്റർ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയുമായി അക്ഷയ സെന്ററിൽ

Read more

PLUS ONE ഏകജാലകപ്രവേശനം

PLUS ONE ഏകജാലകപ്രവേശനം   അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ   1. അപേക്ഷ ഫോം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അക്ഷയയിൽ ലഭിക്കും നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക 

Read more

Plus One Application

PLUSONE പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച (09/05/2018) മുതൽ ആരംഭിക്കും. 18/05/2018 വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അപേക്ഷിക്കാം.  കൂടുതൽ സഹായത്തിന് അക്ഷയകേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കൂ….   ഓർത്തിരിക്കാൻ   അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൽ മേയ് 9 മുതൽ   അവസാന

Read more