SSLC Revaluation Results published

SSLC Revaluation Results published… Revaluation നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് points ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കുക. റീ വാലുവഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

Read more