പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് പ്രവാസി ചിട്ടി

പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് ‘പ്രവാസി ചിട്ടി’; ജൂണ്‍ 12 മുതല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ അവസരം യുഎഇയിലെ മലയാളി പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് ‘പ്രവാസി ചിട്ടി’. ജൂണ്‍ 12 ന് ചിട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി

Read more

ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശായുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലെ  ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള (UGCAP-2018) ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക്  http://ugcap.uoc.ac.in എന്ന  ലിങ്കിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്തു തങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിക്കാം.ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്തു കൊടുത്ത

Read more