ആധാർ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ആധാർ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ? പലരുടെയും സംശയമാണിത് എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം എന്താണ് ? 5 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവിരലുകൾ, കണ്ണുകളുടെ ഐറിസ് തുടങ്ങിയബയോമെട്രിക് രേഖകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാറില്ല. അത്

Read more

ആധാര്‍ ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ചെയ്യാം, അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാം

ആധാര്‍ ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ചെയ്യാം, അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാം… വളരെ എളുപ്പം, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്… ആധാറിലെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങള്‍ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാനുമാകുമെന്ന് എത്ര പേര്‍ക്ക് അറിയാം..? എന്നാല്‍ അത്തരത്തില്‍ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ആധാര്‍

Read more