വൈദ്യുത കണക്ഷനു വേണ്ടി ഇനി ഓഫീസിൽ പോവേണ്ടതില്ല !!

പുതിയ LT സർവ്വീസ് കണക്ഷനായുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ എല്ലാ വിഭാഗം LT സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷകളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കെ‌.എസ്‌.ഇ.ബി‌.എൽ -ന്റെ wss.kseb.in എന്ന പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുക. സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ

Read more

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ മത്സര സജ്ജരാക്കാന്‍ ഉന്നതി സൗജന്യ പരിശീലനം

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ മത്സര സജ്ജരാക്കാന്‍ ഉന്നതി സൗജന്യ പരിശീലനം, അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പിഎസ്‌സി, കെഎഎസ് മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ മത്സര സജ്ജരാക്കാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതി എന്ന പേരില്‍

Read more

‘അതിജീവിക’പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി.

കുടുംബനാഥന്റെ ഏക ആശ്രയത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബങ്ങളില്‍ ഗൃഹനാഥന്‍ ഗുരുതരമായ അസുഖത്താല്‍ കിടപ്പിലാവുകയോ രോഗം മൂലം മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദുരിതത്തിലാകുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കരകയറ്റാന്‍ ആവിഷിക്കരിച്ച ‘അതിജീവിക’പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നല്‍കി. പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായി നടത്തിപ്പിന് 50 ലക്ഷം

Read more