യുജിസി നെറ്റ് അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; അപേക്ഷിച്ചത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍

ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ നടക്കുന്ന യുജിസി നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനുള്ള (നെറ്റ്) അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് ugcnet.nta.nic.inഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

Read more

2020 ഹജ്ജിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 2019 ഡിസംബര്‍ 5 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

2020 ഹജ്ജിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി 2019 ഡിസംബര്‍ 5 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

Read more

കെ-ടെറ്റ് ഹാൾടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

നവംബർ 16,24 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കേരള ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ.ഡിയും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പരും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അവ ലഭ്യമാകും.

Read more