കെട്ടിട നികുതിയിൽ കബ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും കെട്ടിട നികുതിയിൽ കബ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് ,മേൽവിലാസം, നികുതി തുക ,കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ ഇവ അറിയാനും,e-payment സംവിധാനം വഴി നികുതി അടയ്ക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. കൂടാതെ

Read more

ആധാർ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ആധാർ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ? പലരുടെയും സംശയമാണിത് എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം എന്താണ് ? 5 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവിരലുകൾ, കണ്ണുകളുടെ ഐറിസ് തുടങ്ങിയബയോമെട്രിക് രേഖകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാറില്ല. അത്

Read more

NDPREM

*നോര്‍ക്ക ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പ്രോജക്ട് ഫോര്‍ റിട്ടേണ്‍ എമിഗ്രന്‍റസ്*  [NDPREM]   *ഉദ്ദേശ്യം*   ✅ തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികളെ സംരംഭകരാക്കുന്നതിന് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും മൂലധന സബ്സിഡി നല്‍കുകയും ചെയ്യുക. ✅ തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികളെ പ്രത്യേക ഉപഭോക്താക്കളായി പരിഗണിച്ച്

Read more

Ownership Certificates

പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കെട്ടിട നികുതി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷയയിലൂടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലഭ്യമാകുന്നു.

Read more

Child Aadhaar

5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാറെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യം അക്ഷയയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യവുമാണ്.

Read more