പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലാവധിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ എസ്എംഎസായി ലഭിക്കും

പാസ്‌പോര്ട്ടിന്റെ കാലാവധിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ എസ്എംഎസായി ലഭിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനസേവന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പുതുക്കേണ്ട തീയതി പലരും മറന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. രണ്ട്

Read more

അക്ഷയ – സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം ജനസേവന കേന്ദ്രം –

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം – സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സേവന ദാതാവ് ✅സര്‍ക്കാര്‍ – സര്‍ക്കാരിതര സേവനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകൃത ജനസേവന കേന്ദ്രമായ അക്ഷയയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക ✅അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പോയി വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക. വ്യാജ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ

Read more

എന്താണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ?

KCC എന്ന് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കച്ചവടക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു OD പോലെ കർഷകർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാശ് എടുക്കുകയോ തിരിച്ചടക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. സ്ഥലത്തിൻറെ കരം കെട്ടിയ രസീതൂം, വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള

Read more

സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ

കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രവത്കരണ ഉപപദ്ധതിയിലൂടെ കാടുവെട്ടു യന്ത്രം മുതൽ കൊയ്ത്തു – മെതിയന്ത്രം വരെയുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 40 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡിയോടെ

Read more

Aadhaar Lock / Unlock

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസിലാക്കിയതാണ് – അതിൽ ബയോമെട്രിക് മാത്രമാണ് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക – എന്നാൽ ആധാർ ലോക്കിൽ ആധാർ നമ്പരാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുക – ലോക്ക് ചെയ്ത ആധാർ നമ്പർ

Read more

ആധാർ – ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ചെയ്യാം –

ആധാർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ചെയ്യാം – ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അൺലോക്കും ചെയ്യാം – ആധാർ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിൽ വരുന്ന OTP കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സേവനം ആക്ടീവ് ചെയ്യുക

Read more

എന്താണ് ആധാർ വിർച്ച്വൽ ഐഡി –

ആധാർ നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ ആധാർ നമ്പറിന് പകരം നൽകുന്ന 16 അക്ക നമ്പറാണ് Virtual lD (VID), ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നമ്പറാണിത്, എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും ആധാർ നമ്പർ കണ്ടെത്താനുമാവില്ല – എന്നാൽ വിർച്ച്വൽ

Read more

ആധാറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക –

ആധാറിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആധാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ആക്ടീവ് ആയിരിക്കണം – വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ അയക്കുന്ന OTP (വൺടൈ പാസ് വേഡ് ) ആവശ്യമാണ്. ഇ ആധാർ ഡൗൺലോഡ്

Read more