സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തും

സംസ്ഥാനത്തെ അണ്‍ എയ്ഡഡ് മേഖലയയിലടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. അധ്യാപകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക്

Read more

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ആശ്വാസം – പെർമനന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി മുതൽ പുതുക്കേണ്ടതില്ല-

ഒരാളുടെ ഭിന്നശേഷിത്വത്തിന് കാലാന്തരത്തില്‍ മാറ്റം വരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് പെര്‍മനന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാം. ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ഥിര പരിമിതിയുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 5 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ പുതുക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നത്

Read more

ആധാരത്തിന്റെ പകർപ്പ് – ഇനി പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനാവുന്നു –

നവംബർ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ 315 സബ് രജിസ്റ്റാർ ഓഫീസിൽ ഇത് നിലവിൽ വരും – നിലവിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഉണ്ട് എങ്കിലും പകർപ്പ് ലഭിക്കാൽ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്- ഈ രീതിയാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാകുന്നത് –

Read more