ഗ്രാമീണർക്ക് സൗജന്യ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ കോഴ്സ്

PMGDISHA – Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharatha Abhiyan കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് – കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ കോഴ്സ് നൽകുക. ഡിജിറ്റൽ

Read more

കാർഷിക കടാശ്വാസം – നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം –

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി നവംബർ 15 വരെ നീട്ടി.

Read more

സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ

കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രവത്കരണ ഉപപദ്ധതിയിലൂടെ കാടുവെട്ടു യന്ത്രം മുതൽ കൊയ്ത്തു – മെതിയന്ത്രം വരെയുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 40 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡിയോടെ

Read more

മദർതെരേസ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ/ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദർതെരേസ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ

Read more

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ് ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്…!!

മണ്‍വിളയില്‍ ഉള്ള കെല്‍ട്രോണിന്‍റെ പഴയ പ്രിന്‍റെഡ് സെര്‍ക്യുട്ട് ബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണ ശാല ഇന്ന് ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് സാമഗ്രികളുടെ നിര്‍മാണശാലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ് ബ്രാന്‍ഡ്‌ ആയ കൊക്കോണിക്സ്‌ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും വിപണനത്തിന്

Read more